Emniyet Yönetim Sistemi(SMS)

Emniyet Yönetim Sistemi(SMS)

Emniyet Yonetim Sistemi Politikasi

 

TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş olarak, gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetleri yenilikçi yönetim anIayışımızın bir parçası olarak görerek, çalışanlarımız, havalimanı kullanıcıları ve

paydaşlarımızın Sürdürülebilir Emniyet Yönetim Sistemi uygulamalarını proaktif yakIaşımımızın ayrılmaz parçası olarak kabul ediyoruz.

 

Bu taahhüdü gerçekleştirmek amaci ile stratejiler ve süreçler geIiştirir, uygular, sürdürü ve en yüksek emniyet performansı seviyesine uIaşmak için sürekli olarak iyileştirme amaci ile aşağıdaki ilke ve prensipleri benimser:

 

 • Emniyet Yönetim Sistemi uygulamalarını geliştirmek, iyiIeştirmek ve sürdürmek için gerekli insan gücü ve finansal kaynaklari sağlamak ve adil kültür yaklaşımıile çalışmaları yürütmek.
 • Emniyet Yönetim Sistemi uygulamalarını aktif şekilde yönetmek üzere, disiplinler arası güçlü iIetişim ağı kurarak etkin bir emniyet raporlama sistematiği oluşturmak.
 • Sistemin gereksinimlerini karşıIarken, gerçekleştirilen faaliyetleri çalışanların gönüllü ve doğal davranışları haline dönüştürmek için stratejiler geIiştirmek ve sürdürrmek.
 • Yönetimin en üst kademesinden başIayarak tüm çalışanların Emniyet Ymnetim Sistemini iyileştirerek, sistemi en ileri seviyede iyileştirecek davranışları sergilemekle kendini sorumlu hissettiği yapıyı oluşturmak.
 • Emniyete ilişkin yapılan analizlerle, insan faktörü ile ilişkili olarak tanimlanan tehlikelerin tespit edilebilmesini sağlayan ve tehlikelerin oIuşturacağı riskleri bertaraf eden ya da kabul edilebilir seviyeye indirmeye odaklanan süreçIer geIiştirmek.
 • Emniyet Yönetim Sisteminin uygulamalarina ve gereksinimlerine iIişkin, Sözleşme Şartlari, ulusal ve uluslararasi duzenlemeler ile yasal düzenlemelere uymak.
 • Emniyet Yönetim Sistemi kurallari ve uygulamalarl konusunda kişisel farkindaliklarini ve yetkinliklerini arttirmak için çalışanlara eğitim ve gelişim programlari ile katkida bulunmak, çalışanların halihazirda sahip olduklari yetkinliklerini en iyi yansitacaklari alanlarda rol almalarini sağlayarak Emniyet Yonetim Sistemini güçlendirmek.
 • Emniyet performansini surekli olarak izlemek ve iyiIeştirmek amaci ile ölçülebilir, ulaşılabilir ve zamana bağli hedefler belirlemek, belirlenen bu hedefler dogrultusunda hayata geçirilecek önlemlere karar vermek ve önlemlerin etkinliğini değerlendirecek Emniyet Yönetim Sistemi inceleme sürecini işletmek.
 • Tedarikçilerimizin ve altyuklenicilerimizin, tarafimizca oIuşturuIan Emniyet Yönetim Sistemi performans standartlarini karşılamasini sağlamak.
 • Şirket tarafindan belirlenmiş olan Emniyet Yönetim Sistemi standartlarini korumak ve sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak amacı ile hazırlanmış olan tüm prosedür, talimat ve diger kurallarin uygulanmasini saglamak.
 • Emniyet Yönetim Sistemi uygulamalari kapsaminda çalışanlardan gelebilecek tüm bildirimleri, sistemin sürekli iyileştirmesini sağlayan ve cezai olmayan bir bildirim olarak degerlendirerek tüm çalışanları sisteme dâhil olmaya teşvik etmek.
       Nuray Demirer 
       Genel Müdür
       13.02.2023